Mazda Motor Serbia

Beograd

Street
11000 Beograd

Radno vreme

Prodaja Servis
Počeci 1920. - 1931.

Od pluta do automobila.

1920. u Hiroshimi u Japanu, Jujiro Matsuda osnovao je kompaniju Toyo Cork Kogyo. Kao što samo ime govori ("cork"- pluta na engleskom), kompanija je u početku proizvodila plutu. Međutim, Matsuda se uskoro prebacio na automobile i 1931. rođen je naziv Mazda. Naziv se odnosi na ime "Matsuda", kao i na Boga mudrosti zapadne Azije, inteligencije i harmonije, Ahura Mazda.

Jujiro Matsuda gründet 1920 das Stammhaus des heutigen Mazda Konzerns.

Login