MOJE VOZILO

Ovde možete da pronađete odgovore na sva pitanja o tome kako vaša Mazda – ili više njih – stupa u interakciju sa aplikacijom MyMazda. Dodajte ili izbrišite vozila u nalogu aplikacije MyMazda, saznajte kako upariti aplikaciju sa vozilom i istražite savete o rešavanju problema.

KAKO MOGU DA DODAM JOŠ JEDNO VOZILO?

Dva su načina na koje to možete da uradite. Automobil možete da dodate u odeljku „Moje vozilo“ pomoću tastera „Dodaj vozilo“. Kako biste videli svoje vozilo, morate da skenirate identifikacioni broj vozila (VIN) ili da ga unesete ručno. Mazdin zastupnik će dodeliti vozilo vašem profilu i podaci će se automatski prikazati u odeljku aplikacije „MOJE VOZILO“.

Kako mogu da uklonim vozilo kada sam u vozilu?

 

Dva su načina za uklanjanje vozila unutar odeljka „Moje vozilo“. Možete da se obratite željenom distributeru ili da odaberete podešavanje funkcionalnosti vozila u odeljku „Moje vozilo“ i kliknuti opciju „Ukloni vozilo“.

 

Kako mogu da podesim vozilo kad sam u vozilu?

U odeljku „Moje vozilo“ možete da odaberete opciju „Podesi vozilo“ u meniju na desnoj strani.

Gde mogu da pronađem identifikacioni broj vozila (VIN)?

 

Identifikacioni broj vozila (VIN) možete da pronađete u vlasničkim dokumentima, polisi osiguranja, ispod tepiha prednjeg desnog sedišta, ili na nalepnici na pragu bočnih putničkih vrata.

 

Kako da promenim naziv vozila?

 

Naziv svog vozila možete da promenite u odeljku za podešavanje vozila.

 

Ako moje vozilo prikazuje neispravne informacije, šta da uradim?

 

Ako smatrate da su podaci o vozilu koje se prikazuju u aplikaciji MyMazda neispravni, obratite se našem timu službe za korisnike na e-mail adresu info@mazda.rs

 

KOLIKO VOZILA MOGU DA REGISTRUJEM NA NALOGU MYMAZ­DA?

 

Na istom NALOGU možete da registrujete do 10 vozila.

 

MOŽE LI ODOBRENJE DA ISTEKNE PRI UPARIVANJU APLIKACIJE MYMAZ­DA?

Da, kôd odobrenja ističe 5 minuta nakon uparivanja aplikacije MyMazda sa vozilom.
Ako istekne, možete da zatražite novi kôd odobrenja putem aplikacije MyMazda.
Jednostavno se vratite na upis u povezane usluge, nastavite na korak „Zatraži autorizacioni kôd“ i dodirnite opciju „Zatraži“.

KAKO MOGU DA IZ­BRIŠEM SVOJE VOZILO IZ APLIKACIJE MYMAZ­DA?

Ako morate da se rastanete od Mazdinog vozila koje je upotrebljavalo povezane usluge i planirate da koristite drugo Mazdino vozilo, izbrišite informacije o registraciji vozila koje su upotrebljavale povezane usluge na sledeći način:

1 Dodirnite „Moje vozilo“ u meniju.
2 Dodirnite opciju „Podesi vozilo“ na kartici aktivnosti.
3 Dodirnite opciju [OBRIŠI VOZILO].
4 Pažljivo pročitajte UPOZORENJE i dodirnite opciju [POTVRDI].


Ako ste sigurni da želite da izbrišete vozilo, istovremeno ćete biti isključeni iz povezanih usluga. Vaše informacije o korisniku će ostati u sistemu. Zato, ako planirate naknadno da upotrebljavate Mazdu sa povezanim uslugama, možete da nastavite da upotrebljavate aplikaciju MyMazda kad registrujete novo vozilo.

VIŠE ODELJAKA SA ČESTO POSTAVLJANIM PITANJIMA

Istražite odgovore na česta pitanja i u drugim kategorijama.